1. Tao

Wszystko to, co rozpoznawalne, to nie Tao.
Istotę świata tylko mylnie określamy imieniem Tao.
Tao jest wszystkim, co już istnieje i może zaistnieć.
A świat to jedynie mapa tego wszystkiego,
co już istnieje i może zaistnieć.
Nieświadome jak i świadome obcowanie ze światem
jest względem Tao takie samo.
Rozróżniamy je tylko w naszym ludzkim świecie.
Doświadczenie czy wiedza nie są w stanie wytłumaczyć,
czym jest Tao.
Tao, które jest misterne, nieuchwytne.
Jest nie skończonością, świat jest.

 
  : strona główna : : pisarstwo : pdf DRUKUJ